Barbara Maria Willi Děkanka/profesorka a hudební dramaturgyně - hudební interpretka,
cembalistka, varhanice a specialistka na kladívkový klavír.

Biografie

Lásku k historickým nástrojům a dovednosti v ladění jí přinesli Jos van Immerseel a Mark Lindley. Jesper Christensen v ní budoval touhu zrealizovat generální bas co nejvěrněji barokním principům.

Spolupracovala s umělci jako například Magdalena Kožená, Martina Janková, Erich Hoeprich, Doron Sherwin, Erich Höbarth, Sergio Azzolini, Christian Leiterer ad. Barbara Maria Willi koncertuje na významných pódiích jako například v Curyšské opeře, ve vídeňském Konzerthausu, ve filharmoniích v Krakově, Essenu, Vrotislavi, na Bratislavském hradě, v pražském Rudolfinu aj.

Cembalistka a sólistka na kladívkový klavír ráda přináší nové úhly pohledů do hudebního vnímání. Důkladně zkoumala generálbasové prameny 17. století a často překvapí svými osobitými realizacemi. S kladívkovým klavírem podnítila výzkumnou cestu do oblasti písňové tvorby 18. století a představila celou řadu neznámých českých autorů (Josef Rösler, Jan Hugo Voříšek, Leopold Koželuh ad).

Barbara Maria Willi založila cembalovou třídu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a od roku 2014 je vedoucí tamější katedry varhanní a historické interpretace.

Její dramaturgie pro festival Concentus Moraviae jsou nápadité a provokativní (vlámská bouře, velcí skladatelé a jejích nepřátelé). Díky jejímu působení se stal Concentus Moraviae biennale staré hudby s největším počtem koncertů na autentické nástroje ve střední Evropě. Od roku 2014 zodpovídá také za dramaturgii festivalu Bachův varhanní podzim. Spolu s agenturou C.E.M.A. založila úspěšný cyklus koncertů staré hudby v Brně pod názvem Barbara Maria Willi uvádí.

Je autorkou generálbasové detektivky "Generálbas anebo kdo zavraždil kontrapunkt?" (Musica Sacra, Brno 2010). V současné době se věnuje také interpretaci soudobé hudby, mimo jiné s Brno Contemporary Orchestra.

Koncertní série

11.září 2020
XXV. ročník festivalu CONCENTUS MORAVIAE
Dramaturgie, kterou se podařilo vytvořit v rekordně krátkém čase, nese výstižný název Domov můj. Je dílem inspirativní a vždy invenční umělkyně Barbary Marie Willi.
13.únor 2020
Cyklus koncertů staré hudby
Přijďte si poslechnout špičkové komorní koncerty staré hudby, které osobně uvádí dramaturgyně prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

Kontakt